projekt E-knihy

Sériou piatich kníh Milana Šimečku (1930 – 1990), v podobe elektronických kníh, chceme vzdať poctu tomuto významnému filozofovi a spisovateľovi.

Anotácie a linky na dostupnosť E-kníh sú na stránke anotácie.
Prehľad ďalších publikácií Milana Šimečku je na stránke Nadácie Milana Šimečku.

1. Obnovenie poriadku

Publikácia Obnovenie poriadku vznikala v rokoch 1975 – 1977, teda v čase, kedy autor pociťoval dôsledky normalizačných čistiek na vlastnej koži  - pracoval v rôznych robotníckych profesiách, pretože od roku 1970 už nesmel pôsobiť na vysokej škole. Napriek tomu v jeho slovách necítiť nenávisť, ale pokoru a snahu o poctivú filozofizujúcu analýzu bez akademického pátosu, ktorou demaskuje totalitnú povahu husákovského režimu. Čitateľsky pútavo, s nadhľadom i iróniou popisuje proces obnovovania poriadku ako aj výsledok tohto procesu – reálny socializmus.

Obnovenie poriadku vydali najprv v zahraničí; v Československu vyšlo ako prvé samizdatové vydanie (Edice Popelnice, Praha 1981). Oficiálne vyšla kniha až po revolúcii – v roku 1990.

Milan Šimečka v tom roku pôsobil pár mesiacov ako hlavný poradca prezidenta Václava Havla. V septembri 1990 však nečakane a náhle zomrel vo veku šesťdesiat rokov.

Po 27 rokoch prinášame čitateľom elektronickú verziu knihy z roku 1990 (ktorá obsahuje aj autorov predslov k talianskemu vydaniu a doslov Viléma Prečana k londýnskemu vydaniu knihy), rozšírenú o aktuálne predslovy z pera Jolany a Miroslava Kusých. 

2. Kruhová obrana

Kniha vznikala v rokoch 1983-84 a hneď vyšla v nakladateľstve Index v Kolíne nad Rýnom. Po revolúcii ju vydala Archa (1991); v roku 2011 ju vydali Artforum a Nadácia Milana Šimečku. V roku 2017 ju spoločne prinášame čitateľom znova - ako e-knihu - rozšírenú o predhovor Jiřiny Šiklovej, o recenziu Květoslava Chvátíka a odpoveď Milana Šimečku na ňu, ako aj o doslov Viléma Prečana.

Kruhová obrana je dnes už legendárna kniha čitateľsky mimoriadne príťažlivých esejí, úvah a filozofických zamyslení. Text bol napísaný ako obrana voči reálnemu socializmu, ako osobná výzva ľuďom v totalitnom štáte, povzbudenie pre tých, ktorí môžu prepadnúť panike, že sa ich osobné malé dejiny  v obrovskom tlaku veľkých dejín rozpadnú.

Kniha vznikala v období normalizačnej šedi, a zaradila sa medzi zásadné texty československého disentu. Napriek svojmu veku je zvláštne aktuálna aj dnes. Stratégia kruhovej obrany je stále jednou z možností, ako si chrániť svoje sny a životy. Nenechať sa zomlieť, spojiť sa okolo toho, čo je pre dôstojnosť ľudského života nutné ubrániť. 

3. Společenství strachu a jiné eseje

Výber z esejí, úvah, rozhovorov  či fejtónov Milana Šimečku z rokov 1979-1989, ktoré boli pôvodne roztratené po samizdatových periodikách či zahraničných časopisoch. Obsahuje rozsiahlejšie  štúdie i kratšie literárne útvary na politické témy z obdobia hlbokej normalizácie, úvahy o literatúre, médiách, o ľudskom živote, ale aj rozhovory, ktoré živo a plasticky dokresľujú spôsob, akým Milan Šimečka vnímal aktuálne spoločenské problémy. Ústrednú esej Spoločensvo strachu (1978) napísal ako chýbajúcu kapitolu ku knihe Obnovenie poriadku a je pozoruhodnou analýzou fenoménu strachu ako rozhodujúceho prvku vtedajšej spoločnosti, bez ktorej by opis normalizácie nebol úplný. Napriek tomu, že Spoločenstvo strachu je podľa autora „trochu depresívny text“, z pestrého výberu textov sála „človečina“, ktorá je pre Milana Šimečku taká typická.

4. Veľký Brat a Veľká Sestra

Spoločná kniha priateľov - Miroslava Kusého a Milana Šimečku, v ktorej sa pokúsili o analýzu socializmu a priblíženie atmosféry doby, v ktorej žili. Knihu začali písať koncom 70. rokov, kedy boli už obaja zamestnaní ako robotníci. Dali si záväzok napísať po jednej kapitole za mesiac a následne ich „verejne“ prečítať na pravidelných spoločných večierkoch, kde ich prvými čitateľmi a kritikmi boli blízki priatelia a rodina a práve preto je z textov cítiť aj istý humor.

Napriek tomu, že sa obaja autori od seba vzdialili žánrovo a písali vo svojom rodnom jazyku, obsah pôsobí celistvo a vydáva jednoznačné stanovisko, že reálny socializmus bol ako teória nekonzistentný a ako režim neudržateľný.
Kniha dostala pomenovanie podľa výstižnej eseje - metaforickej sociologickej štúdie Miroslava Kusého „Veľký Brat a Veľká Sestra“.

--------

Ďalšie E-knihy pripravujeme,