projekt E-knihy

Sériou piatich kníh Milana Šimečku (1930 – 1990), v podobe elektronických kníh, chceme vzdať poctu tomuto významnému filozofovi a spisovateľovi.

Anotácie a linky na dostupnosť E-kníh sú na stránke anotácie.
Prehľad ďalších publikácií Milana Šimečku je na stránke Nadácie Milana Šimečku.

1. Obnovenie poriadku

Publikácia Obnovenie poriadku vznikala v rokoch 1975 – 1977, teda v čase, kedy autor pociťoval dôsledky normalizačných čistiek na vlastnej koži  - pracoval v rôznych robotníckych profesiách, pretože od roku 1970 už nesmel pôsobiť na vysokej škole. Napriek tomu v jeho slovách necítiť nenávisť, ale pokoru a snahu o poctivú filozofizujúcu analýzu bez akademického pátosu, ktorou demaskuje totalitnú povahu husákovského režimu. Čitateľsky pútavo, s nadhľadom i iróniou popisuje proces obnovovania poriadku ako aj výsledok tohto procesu – reálny socializmus.

Obnovenie poriadku vydali najprv v zahraničí; v Československu vyšlo ako prvé samizdatové vydanie (Edice Popelnice, Praha 1981). Oficiálne vyšla kniha až po revolúcii – v roku 1990.

Milan Šimečka v tom roku pôsobil pár mesiacov ako hlavný poradca prezidenta Václava Havla. V septembri 1990 však nečakane a náhle zomrel vo veku šesťdesiat rokov.

Po 27 rokoch prinášame čitateľom elektronickú verziu knihy z roku 1990 (ktorá obsahuje aj autorov predslov k talianskemu vydaniu a doslov Viléma Prečana k londýnskemu vydaniu knihy), rozšírenú o aktuálne predslovy z pera Jolany a Miroslava Kusých. 

2. Kruhová obrana

Kniha vznikala v rokoch 1983-84 a hneď vyšla v nakladateľstve Index v Kolíne nad Rýnom. Po revolúcii ju vydala Archa (1991); v roku 2011 ju vydali Artforum a Nadácia Milana Šimečku. V roku 2017 ju spoločne prinášame čitateľom znova - ako e-knihu - rozšírenú o predhovor Jiřiny Šiklovej, o recenziu Květoslava Chvátíka a odpoveď Milana Šimečku na ňu, ako aj o doslov Viléma Prečana.

Kruhová obrana je dnes už legendárna kniha čitateľsky mimoriadne príťažlivých esejí, úvah a filozofických zamyslení. Text bol napísaný ako obrana voči reálnemu socializmu, ako osobná výzva ľuďom v totalitnom štáte, povzbudenie pre tých, ktorí môžu prepadnúť panike, že sa ich osobné malé dejiny  v obrovskom tlaku veľkých dejín rozpadnú.

Kniha vznikala v období normalizačnej šedi, a zaradila sa medzi zásadné texty československého disentu. Napriek svojmu veku je zvláštne aktuálna aj dnes. Stratégia kruhovej obrany je stále jednou z možností, ako si chrániť svoje sny a životy. Nenechať sa zomlieť, spojiť sa okolo toho, čo je pre dôstojnosť ľudského života nutné ubrániť. 

--------

Ďalšie E-knihy pripravujeme,