Nadácia Milana Šimečku

Vo februári 1991, teda necelý polrok od úmrtia Milana Šimečku, vznikla na jeho počesť nadácia, ktorá tak patrí medzi najstaršie mimovládne organizácie na Slovensku. Založili ju jeho priatelia a spolupracovníci Martin Bútora, Juraj Flamik, Fedor Gál, Miroslav Kusý, František Mikloško, Peter Tatár a Peter Zajac s cieľom šíriť duchovný odkaz Milana Šimečku a podnecovať a podporovať aktivity smerujúce k rozvoju demokracie, kultúry, tolerancie a občianskej spoločnosti.

Viac o aktivitách Nadácie Milana Šimečku sa dozviete na stránke www.nadaciamilanasimecku.sk.