bibliografia

Šimečka, Milan: Dopisy o povaze skutečnosti. B.m.n., 1982.

Šimečka, Milan: Dopisy z vězení. 2. díl. Namísto předmluvy dopis do kriminálu Miroslav Kusý. Praha : bn., 1982.

Šimečka, Milan: Das Ende der Unbeweglichkeit: Ein politisches Tagebuch. Aus dem Tschechischen von Lea Lustyková. Berlin : Neue Kritik, 1992. (Úvahy nad společensko-politickým vývojem v Československu – r. 1987 – 1989.)

Šimečka, Milan: Il Grande Fratello e la Grande Sorella, ovvero, La societ? della paura. Bologna : Centro Studi Europa Orientale, [1982]. (Československo – společnost a politika – 1948 – 1989.)

Havel, Václav – Šimečka, Milan: Hostina : filozofický sborník. Toronto, Sixty-Eight Publishers, 1989.

Šimečka, Milan: Konec nehybnosti. Praha, Lidové noviny, 1990.

Šimečka, Milan: Krízia utopizmu : O kontinuite a vyústení utopických názorov. Bratislava, Obzor, 1967.

Šimečka, Milan: Kruhová obrana. Brartislava : Archa. 1992.

Šimečka, Milan: Náš soudruh, Winston Smith: Československý doslov k románu George Orwella „1984“. B.m.v., 1984.

Šimečka, Milan: Obnovení pořádku. Brno : Atlantis, 1990.

Šimečka, Milan: Sociálné utópie a utopisti. Bratislava : Osveta, 1963.

Kusý, Miroslav - Šimečka, Milan: Velký bratr a velká sestra : O ztrátě skutečnosti v ideologii reálného socialismu. 2. část. Praha : B.n., 1981.