anotácie

Obnovenie poriadku

Brilantná analýza normalizačného režimu, ktorý nastolil „poriadok“ po uvoľnených šesťdesiatych rokoch v Československu. Autor čitateľsky pútavým štýlom, v ktorom nechýba irónia a nadhľad, popisuje proces obnovovania poriadku ako aj výsledok tohto procesu – reálny socializmus.

„Môžem vari bez zveličovania povedať, že dej po roku 1970 sa pre domáci ľud nikdy nerozvíjal ako abstraktný proces „upevňovania vedúcej úlohy strany, likvidácie exponentov pravice, očisty československej kultúry, prehlbovania spolupráce medzi socialistickými štátmi atď.“, ale ako historické predstavenie so živými postavami, ako hra o zrade, láske a nenávisti, obetavosti a čachrovaní, veľkosti a nízkosti, pomste a odpustení, zbabelosti a hrdosti, ako hra o statočnosti a prefíkanosti, hra o vzostupoch a pádoch, o peniazoch a o závisti, a vôbec o všetkom, čo je také hlboko ľudské.“

Kniha obsahuje navyše:
    Predhovor Mira Kusého a Jolky Kusej, 2017
    Predslov k Talianskemu vydaniu knihy Obnovenie poriadku, Milan Šimečka, 1980
    Doslov k druhému českému zahraničnému vydaniu, Vilém Prečan, 1983

E-kniha je vo formátoch ePub a Mobi dostupná zdarma napríklad na stránkach Martinus.
PDF verzia je na stiahnutie na stránkach Nadácie Milana Šimečku.

Kruhová obrana

Dnes už legendárna kniha čitateľsky mimoriadne príťažlivých esejí, úvah a filozofických zamyslení. Text bol napísaný ako obrana voči reálnemu socializmu, ako osobná výzva ľuďom v totalitnom štáte, povzbudenie pre tých, ktorí môžu prepadnúť panike, že sa ich osobné malé dejiny v obrovskom tlaku veľkých dejín rozpadnú.
Kniha vznikala v rokoch 1983-84, v období normalizačnej šedi, a zaradila sa medzi zásadné texty československého disentu. Napriek svojmu veku je zvláštne aktuálna aj dnes. Stratégia kruhovej obrany je stále jednou z možností, ako si chrániť svoje sny a životy. Nenechať sa zomlieť, spojiť sa okolo toho, čo je pre dôstojnosť ľudského života nutné ubrániť.

Kniha obsahuje navyše:
   Predhovor Jiřiny Šiklovej, 2017
   Opožděná recenze Milana Chvatíka, 1989
   Odpověď Milana Šimečky na Opožděnou recenzi, 1991
   Záver referátu predneseného na sympóziu k prvému výročiu úmrtia Milana Šimečku v Bratislave, 1991

Naše spriatelené Československé dokumentační středisko v Prahe publikovalo zprávu o našom vydaní i s dodatkom pána Viléma Prečana.

E-kniha je vo formátoch ePub a Mobi dostupná napríklad na stránkach Martinus.
PDF verzia je na stiahnutie na stránkach Nadácie Milana Šimečku.