anotácie

Obnovenie poriadku

Brilantná analýza normalizačného režimu, ktorý nastolil „poriadok“ po uvoľnených šesťdesiatych rokoch v Československu. Autor čitateľsky pútavým štýlom, v ktorom nechýba irónia a nadhľad, popisuje proces obnovovania poriadku ako aj výsledok tohto procesu – reálny socializmus.

„Môžem vari bez zveličovania povedať, že dej po roku 1970 sa pre domáci ľud nikdy nerozvíjal ako abstraktný proces „upevňovania vedúcej úlohy strany, likvidácie exponentov pravice, očisty československej kultúry, prehlbovania spolupráce medzi socialistickými štátmi atď.“, ale ako historické predstavenie so živými postavami, ako hra o zrade, láske a nenávisti, obetavosti a čachrovaní, veľkosti a nízkosti, pomste a odpustení, zbabelosti a hrdosti, ako hra o statočnosti a prefíkanosti, hra o vzostupoch a pádoch, o peniazoch a o závisti, a vôbec o všetkom, čo je také hlboko ľudské.“

Kniha obsahuje navyše:
    Predhovor Mira Kusého a Jolky Kusej, 2017
    Predslov k Talianskemu vydaniu knihy Obnovenie poriadku, Milan Šimečka, 1980
    Doslov k druhému českému zahraničnému vydaniu, Vilém Prečan, 1983

E-kniha je vo formátoch ePub a Mobi dostupná zdarma napríklad na stránkach Martinus.
PDF verzia je na stiahnutie na stránkach Nadácie Milana Šimečku.

Kruhová obrana

Dnes už legendárna kniha čitateľsky mimoriadne príťažlivých esejí, úvah a filozofických zamyslení. Text bol napísaný ako obrana voči reálnemu socializmu, ako osobná výzva ľuďom v totalitnom štáte, povzbudenie pre tých, ktorí môžu prepadnúť panike, že sa ich osobné malé dejiny v obrovskom tlaku veľkých dejín rozpadnú.
Kniha vznikala v rokoch 1983-84, v období normalizačnej šedi, a zaradila sa medzi zásadné texty československého disentu. Napriek svojmu veku je zvláštne aktuálna aj dnes. Stratégia kruhovej obrany je stále jednou z možností, ako si chrániť svoje sny a životy. Nenechať sa zomlieť, spojiť sa okolo toho, čo je pre dôstojnosť ľudského života nutné ubrániť.

Kniha obsahuje navyše:
   Predhovor Jiřiny Šiklovej, 2017
   Opožděná recenze Milana Chvatíka, 1989
   Odpověď Milana Šimečky na Opožděnou recenzi, 1991
   Záver referátu predneseného na sympóziu k prvému výročiu úmrtia Milana Šimečku v Bratislave, 1991

Naše spriatelené Československé dokumentační středisko v Prahe publikovalo zprávu o našom vydaní i s dodatkom pána Viléma Prečana.

E-kniha je vo formátoch ePub a Mobi dostupná napríklad na stránkach Martinus.
PDF verzia je na stiahnutie na stránkach Nadácie Milana Šimečku.

Společenství strachu a jiné eseje

Výber z esejí, úvah, rozhovorov  či fejtónov Milana Šimečku z rokov 1979-1989, ktoré boli pôvodne roztratené po samizdatových periodikách či zahraničných časopisoch. Obsahuje rozsiahlejšie  štúdie i kratšie literárne útvary na politické témy z obdobia hlbokej normalizácie, úvahy o literatúre, médiách, o ľudskom živote, ale aj rozhovory, ktoré živo a plasticky dokresľujú spôsob, akým Milan Šimečka vnímal aktuálne spoločenské problémy. Ústrednú esej Spoločensvo strachu (1978) napísal ako chýbajúcu kapitolu ku knihe Obnovenie poriadku a je pozoruhodnou analýzou fenoménu strachu ako rozhodujúceho prvku vtedajšej spoločnosti, bez ktorej by opis normalizácie nebol úplný. Napriek tomu, že Spoločenstvo strachu je podľa autora „trochu depresívny text“, z pestrého výberu textov sála „človečina“, ktorá je pre Milana Šimečku taká typická.

 „Zdalo sa mi vtedy, že strach je to hlavné, čo nás gniavi. Aj ja som mal strach. Moja žena stávala pri okne a rátala trolejbusy, ktorými som sa vracal z práce. Mohol som však písať aj o odvahe, lebo aj s tou som sa stretával. Lenže sa mi chcelo písať práve o tom, čo bolo najrozšírenejším javom. Dúfam, že takýto text sa bude stále menej stretávať s čitateľskou odozvou, stane sa čítaním pre pamätníkov.“ (Milan Šimečka, 1990)

E-kniha je vo formátoch ePub a Mobi dostupná napríklad na stránkach Martinus.
PDF verzia je na stiahnutie na stránkach Nadácie Milana Šimečku.

Veľký Brat a Veľká Sestra

Spoločná kniha priateľov - Miroslava Kusého a Milana Šimečku, v ktorej sa pokúsili o analýzu socializmu a priblíženie atmosféry doby, v ktorej žili. Knihu začali písať koncom 70. rokov, kedy boli už obaja zamestnaní ako robotníci. Dali si záväzok napísať po jednej kapitole za mesiac a následne ich „verejne“ prečítať na pravidelných spoločných večierkoch, kde ich prvými čitateľmi a kritikmi boli blízki priatelia a rodina a práve preto je z textov cítiť aj istý humor.

Napriek tomu, že sa obaja autori od seba vzdialili žánrovo a písali vo svojom rodnom jazyku, obsah pôsobí celistvo a vydáva jednoznačné stanovisko, že reálny socializmus bol ako teória nekonzistentný a ako režim neudržateľný.
Kniha dostala pomenovanie podľa výstižnej eseje - metaforickej sociologickej štúdie Miroslava Kusého „Veľký Brat a Veľká Sestra“.

E-kniha je vo formátoch ePub a Mobi dostupná napríklad na stránkach Martinus.
PDF verzia je na stiahnutie na stránkach Nadácie Milana Šimečku.